[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 100-105
[ English ] [ PDF ]
Çocukluk Çağı Obezitesinden Korunma ve Tedavi Yaklaşımları
Deniz ÖKDEMİR, İhsan ESEN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Çocukluk çağında obezite dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de artış eğilimi gösteren bir halk sağlığı problemidir. Bu konuda korunma ve tedavi ailenin, sağlık çalışanlarının ve toplumdaki diğer konu ile ilgili paydaşların dikkatini ve birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Dengeli beslenme, sağlıklı bir uyku düzeni ve sağlıklı yaşam tarzının yaygınlaştırılması obeziteden korunma için temel yaklaşımları oluşturmaktadır. Çocukluk çağı obezitesinde ilaç tedavisi yalnızca komorbititelerin düzeltilmesi, ciddi yaşam değişikliklerine rağmen kilo kaybında başarısızlık veya yetersizlik olması durumunda önerilmektedir. Bariatrik cerrahi (obezite cerrahisi) daha küçük yaşlardaki istisnai olgular dışında sadece adolesan olgularda yapılabilmektedir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]