[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 018-021
[ English ] [ PDF ]
Obezite ve Metabolik Sendrom
Nevzat GÖZEL1, Faruk KILINÇ2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Obezite, vücudun tüketeceği enerji ihtiyacından fazlasının alınması ile oluşan, adipositlerin hipertrofi ve / veya hiperplazisi sonucu aşırı yağ birikimi ile karakterize metabolik sonuçları olan bir durumdur. Metabolik sendrom (MS) kavramı, tip 2 diyabet ve aterosklerotik özellikli kardiyovasküler hastalıkların oluşumuna katkı sağlayan risk faktörlerinin bir arada bulunması ile oluşan klinik durumu kapsar. Metabolik sendrom: artmış bel çevresi, artmış açlık kan şekeri, hiperinsülinemi, düşük HDL kolesterolü de içeren lipid metabolizma bozuklukları, hipertansiyon, proinflamatuar ve protrom-botik durumlardan oluşur. Metabolik sendromun etiyolojisinde “adipoz merkezli” ve “diyabet merkezli” olmak üzere iki farklı neden rol oynayabilir. Tüm bu metabolik değişikliklerin temelinde, insülin direncinin de patogenezinde temel rol oynayan yağ kütlesi artışı vardır. Fiziksel aktivite eksikli-ği, yüksek kalorili ve işlenmiş gıdaların tüketimi, MS'nin gelişimi için önemlidir. Bu makalede yağ dokusunun metabolik sendrom gelişiminde oyna-dığı rol ve obeziteyi insülin direncine bağlayan ortak paydanın, inflamasyonla sonuçlandığı belirtilmektedir. Ek olarak, Türkiye’de ve dünyada mev-cut literatür ışığında obezite ve metabolik sendrom prevalansını ortaya koymaktadır. Yine diyet tedavisinin metabolik sendromlu kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda riski azaltmadaki önemi vurgulanmaktadır. Dünya çapında yapılan çalışmalardan elde edilen veriler ışığında XXI yüzyılda obezite ve komplikasyonlarını içeren metabolik sendrom bir salgın olarak ele alınmaktadır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]