[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 014-017
[ English ] [ PDF ]
Obezite ve Endokrin Sistem
Kader UĞUR
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Obezite ciddi metabolik komplikasyonlara neden olurken, hayat kalitesini bozmakta ve erken ölüm artışlarına yol açmaktadır. Başta kardiyometabolik hastalıklar olmak üzere diğer sistemik anormalliklerin ortaya çıkışını kolaylaştıran önemli bir halk sağlığı problemidir. Endokrin sistemi ilgilendiren başlıca problemler, insülin direnci, metabolik sendrom, prediyabet, tip 2 diabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon, polikistik over sendromu ve fertilite sorunlarıdır. Sonuç olarak; etyolojisinde multifaktöryel nedenler bulunan obezite dünyada epidemi haline gelmiştir. Obezitenin önlenmesi ulusal politikalar sayesinde yasal düzenlenmeler yapılarak ayrıca medya, gıda ve sanayi işbirliği yardımıyla gerçekleşeceği düşünülmektedir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]