[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 035-041
[ English ] [ PDF ]
Obezite ve Solunum Sistemi
Teyfik TURGUT, Erdal İN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Obezitenin prevalansı son 30 yıldır dramatik bir şekilde artmaktadır. Obezite solunum fonksiyonlarının çeşitli anormallikleriyle ilişkilidir ve azalmış akciğer volümleriyle sonuçlanan solunum sistemi mekaniklerindeki değişikliklerle karakterizedir. Obezite ile kronik solunum sistemi hastalıkları arasındaki bağlantı giderek daha fazla fark edilmeye başlanmıştır. Obezite, obstrüktif uyku apne sendromu ve obezite hipoventilasyon sendromu gelişmesinde anahtar rol oynar. Ayrıca, astım obez popülasyonda daha sık görülür ve bu hasta gurubunda astımın tedavisi zordur. Bu yazıda, obezite-nin astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, obstrüktif uyku apne sendromu ve obezite hipoventilasyon sendromu gibi kronik solunum yolu hastalık-ları üzerindeki etkisini gözden geçirdik.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]