[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2018, Cilt 23, Sayı 3
Derleme
Çocuk İstismarı ve İhmalini Önlemede Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
Ayşe KILIÇ, Mustafa ÖZÇETİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Parsiyel Üreter Obstrüksiyonunda Tadalafilin Etkisi
Selma CIRRIK, Erdal BENLİ, Sema Nur AYYILDIZ, Ersagun KARAGÜZEL, Ayper KAÇAR, Tevfik NOYAN, Ali AYYILDIZ, Sibel KÖKTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Kommon Peroneal Sinir Tuzak Nöropati Cerrahi Tedavisinin Klinik ve Elektrofizyolojik Sonuçları
Birol ÖZKAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Charleston Psikiyatriye Ayaktan Başvuran Hastalarda Memnuniyet Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Sertaç AK, Şeref Can GÜREL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karpal Tünel Bıçağı ile Median Sinir Gevşetme Ameliyatlarının Erken Dönem Sonuçları: Retrospektif Çalışma
Şükrü DEMİR, Murat GÜRGER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuk Femur Cisim Kırıklarının Titanyum Elastik Nail ile Tedavisinde Mini Açık ve Kapalı Redüksiyonun Karşılaştırılması
Şükrü DEMİR, Hacı Bayram TOSUN, Ömer Cihan BATUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pediatrik Hastalarda Femur Boyun Kırıklarının Kanüle Vida ile Tespiti: Klinik ve Radyolojik Çalışma
Onur KOCADAL, Murad PEPE, Hakan YOLAÇAN, Abdurrahman SAKAOĞULLARI, Cem Nuri AKTEKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üriner Sistem Taş Hastalığı Olan Çocukların Metabolik Değerlendirmesi
Aslıhan KARA, Metin Kaya GÜRGÖZE, Alp Uygar GÖZÜTOK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Metabolik Kompozisyonların Diyabetik Ayak Ülseri Gelişimindeki Etkileri
Kader UĞUR, Abdullah Mübin ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Meckel Divertikülünün Alışılmamış Sunumu: Mezodivertiküler Banda Bağlı Aksiyal Torsiyone Meckel Divertikülü
Veli AVCI, Lokman SOYSAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon Olgusu
Figen DEVECİ, Gamze KIRKIL, Erdal İN, Teyfik TURGUT, Ayşe Murat AYDIN, Mutlu KULUÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]