[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 154-157
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon Olgusu
Figen DEVECİ1, Gamze KIRKIL1, Erdal İN1, Teyfik TURGUT1, Ayşe Murat AYDIN2, Mutlu KULUÖZTÜRK3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye

Pulmoner arteriovenöz malformasyonlar anormal kapiller gelişimden kaynaklanan pulmoner arter ile pulmoner venler arasındaki anormal direkt bağlantılardır. Genellikle konjenitaldir. Lezyonlar izole tek bir anomali şeklinde görülebilir fakat çoğu herediter hemorajik telenjiektazi hastalığı ile birliktelik göstermektedir. Olgular asemptomatik olabilir. PA akciğer grafisinde klasik radyolojik görüntü yuvarlak, düzgün ve sınırlı lezyonlardır. Tanıda altın standart pulmoner anjiyografi olmakla beraber, akciğer grafisi, kontraslı bilgisayarlı tomografi ve kontrastlı ekokardiyografi de kullanılan diğer tanısal araçlardır. Elli bir yaşında üst solunum yolu enfeksiyonu yakınmalarıyla polikliniğimize başvuran, fizik muayene bulguları normal olan ve izole tek lezyonu olan pulmoner arteriyovenöz malformasyon olgusu literatür bilgileri eşliğinde nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]