[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2018, Cilt 23, Sayı 4
Deneysel Araştırma
Gebelik Komplikasyonlarında Serum Çinko, Bakır ve Serüloplazminin Önemi
Habibe DURMUŞOĞLU, Özge Tuğçe PAŞAOĞLU, Bayram ŞEN, Nuray BOZKURT, Bülent ÇELİK, Hatice PAŞAOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Intralesional Treatments in a Dermatology Outpatient Clinic: Analysis of One Year
Habibullah AKTAŞ, Gökşen ERTUĞRUL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erzincan Bölgesindeki Çocukların D Vitamini Seviyelerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değerlendirilmesi
İsmail TOPAL, Cuma MERTOĞLU, Yusuf Kemal ARSLAN, Alper GÜMÜŞ, İlknur SÜRÜCÜ KARA, Necla PEKER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Aksiller Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinde KombineYöntem (Mavi Boya ve Lenfosintigrafi) Sonuçlarının Değerlendirilmesi
İbrahim ATAK, Candan COŞKUN, Tuba ATAK, Lütfi POLAT, Murat ÇALIKAPAN, Serkan Fatih YEĞEN, Erol BAĞCIVAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tonsillektomi Endikasyonlarımızın Yeniden Gözden Geçirilmesi
Orkun EROĞLU, Erol KELEŞ, Turgut KARLIDAĞ, İrfan KAYGUSUZ, Cihan TÜRKER, Şinasi YALÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastanede Yatırılan Yaşlı Hastaların Kırılganlık ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
Güler DURU AŞİRET, Funda ÇETİNKAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Nadir Görülen Kemik Tümörü: İntraosseoz Ganglion Kisti
Şükrü DEMİR, Ömer Cihan BATUR, Hacı Bayram TOSUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Retrofarengeal Schwannom: Olgu Sunumu
Erol KELEŞ, Orkun EROĞLU, Özlem ÜÇER, Sadettin EMRE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İlk Semptom Olarak Koreoatetoik İstemsiz Hareketlerle Prezente Olan Diabetes Mellitus: Olgu Sunumu
Fettah EREN, Recep AYGÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Imaging Modalities in Horseshoe Kidney with Multicystic Dysplastic Kidney: USG, CT, DMSA and DTPA Scintigraphy
Hasan İkbal ATILGAN, Hatice ŞAKI, Ahmet Gökhan GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olanzapin Kullanımına Bağlı Gelişen Fasiyal Ödem: Olgu Sunumu
Mehmet Gürkan GÜROK, Sevler YILDIZ, Tuba KORUCU, Denizhan DANACI KELEŞ, Neşe GÖÇER GÜROK, Murad ATMACA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Teşekkür
  TEŞEKKÜR
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]