[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 200-202
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Multikistik Displastik Böbrekli Atnalı Böbrekte Görüntüleme Yöntemleri: USG, CT, DMSA ve DTPA Sintigrafisi
Hasan İkbal ATILGAN1, Hatice ŞAKI2, Ahmet Gökhan GÜLER3
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Nükleer Tıp Ünitesi, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Tek taraflı multikistik displastik böbrek (MKDB) en yaygın anomalilerden biri olup, bebeklerdeki palpe edilebilen batın kitlesinin en sık sebebidir. At nalı böbrek (ANB), böbreklerin üst veya alt pollerinin anatomik füzyonudur. MKDB’li ANB çok nadir bir durumdur. USG, CT, DMSA ve DTPA veya MAG3 sintigrafisi hastalığın tanısında kullanılabilir. Literatür taramasında, USG, CT, DMSA ve DTPA sintigrafileri ile birlikte değerlendirilen MKDB’li ANB vakası bulamadık. Biz burada bu görüntüleme yöntemlerinin 8 yaşında erkek çocukta mevcut olan sol taraflı minimal fonksiyone parankim izlenen MKDB komponentli ANB’deki kullanılırlığını sunuyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]