[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 189-191
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Rare Bone Tumor: Intraosseous Ganglion Cyst
Şükrü DEMİR1, Ömer Cihan BATUR1, Hacı Bayram TOSUN2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Ganglion cysts are common benign soft tissue tumors originating from tendon and tendon sheaths, whose intraosseous localization is rare. It is usually asymptomatic and rarely causes pain. In radiographic imaging, it is seen as oval or round lytic lesion with sclerotic site around the cyst. Curettage and grafting are sufficient in treatment of the intraosseous ganglion cyst. In this study, we have presented two cases with rare intraosseous ganglion cysts.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]