[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 189-191
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nadir Görülen Kemik Tümörü: İntraosseoz Ganglion Kisti
Şükrü DEMİR1, Ömer Cihan BATUR1, Hacı Bayram TOSUN2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Ganglion kistleri sıklıkla tendon ve tendon kılıflarından köken alan benign yumuşak doku tümörleri olup, kemik içi yerleşimi nadirdir. Genellikle asemptomatik olup, nadiren ağrıya neden olurlar. Radyografide çevresi sklerotik olup, oval ya da yuvarlak litik lezyon şeklinde gözlenir. Tedavisinde küretaj ve greftleme yeterlidir. Biz bu çalışmada, kemik içi yerleşimi nadir gözlenen ganglion kistli 2 olgu’yu sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]