[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-153
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Meckel Divertikülünün Alışılmamış Sunumu: Mezodivertiküler Banda Bağlı Aksiyal Torsiyone Meckel Divertikülü
Veli AVCI, Lokman SOYSAL
Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Meckel divertikülü (MD) gastrointestinal sistemin en yaygın konjenital anomalisidir. Buna rağmen torsiyonu oldukça nadir görülür. MD fizik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle gözden kaçabilmektedir. Gecikmiş tedavi morbidite ve mortalite riskini arttırır. Bu çalışmada erken tanı almış mezodivertiküler banda bağlı aksiyal torsiyone MD olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]