[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2018, Cilt 23, Sayı 2
Deneysel Araştırma
Dactylorhiza osmanica’nın Topraküstü Kısımlarında Antioksidan, Antimikrobiyal ve Tirozinaz İnhibitör Aktivitelerinin Araştırılması
Rezzan ALİYAZICIOĞLU, Nuriye KORKMAZ, Şeyda AKKAYA, Sıla Özlem ŞENER, Ufuk ÖZGEN, Şengül ALPAY KARAOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

EF24’ün Dosetaksel ile Sıralı Uygulanmasının Metastatik Meme Kanser Hücre Hattına Etkisi
Atiye Seda YAR SAĞLAM, Zübeyir ELMAZOĞLU, Handan KAYHAN, Hacer İlke ÖNEN, Akın YILMAZ, Emine Sevda MENEVŞE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Üniversite Öğrencilerinin Nargile İçme Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları
Ayhan AKTAŞ, Seyhan HIDIROĞLU, Melda KARAVUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ ve Çevresinde Avcılarda Tularemi Görülme Sıklığının Mikroaglütinasyon Yöntemiyle Araştırılması
Zülfü BAYAR, Mehmet AKSU, Mustafa YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mide Kanseri Tedavisinde Açık ve Laparoskopik Distal Subtotal Gastrektominin Kısa Dönem Onkolojik Sonuçları
İlhan ECE, Fahrettin ACAR, Hüseyin YILMAZ, Bayram ÇOLAK, Serdar YORMAZ, Mustafa ŞAHİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Are Fibrocystic Changes Innocent? Importance of HER-2 in Fibrocystic Changes of Breast and Correlation Breast Cancer Risk
Özgen ARSLAN SOLMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İskemik İnme Hastalarında Ekstrakraniyal Karotis Arter Stentleme: Tek Merkez Deneyimi
Emrah AYTAÇ, Çetin Kürşat AKPINAR, Murat GÖNEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
A Polymorphous Low-Grade Adenocarcinoma of the Tongue
Aykut BOZAN, Ayşe POLAT, Denizhan DİZDAR, Hayrettin Cengiz ALPAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Edinsel Anatomik Bozukluğa Bağlı Çekal Volvulus Olgusu
Talha SARIGÖZ, Ramazan AZAR, Yusuf SEVİM, İnanç Şamil SARICI, Tamer ERTAN, Ömer TOPUZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Süt Çocukluğu Döneminde Akrep Sokması: Olgu Sunumu
Mehmet Yusuf SARI, Mehmet KILIÇ, Mustafa AYDIN, Erdal TAŞKIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alkaptonuric Ochronosis; Hip Arthropathy - A Rare Case Treated with Total Hip Replacement
Mehmet YETİŞ, Zafer ÜNVEREN, Erdal UZUN, Mustafa ÖZÇAMDALLI, Turan Bilge KIZKAPAN, Abdülhamit MISIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tanısal Karmaşıklığa Sebep Olan Peritoneal Diyalize Bağlı Peritonit ve Pnömatozis İntestinalis Birlikteliği
Halil İbrahim TAŞCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]