[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2018, Cilt 23, Sayı 1
Klinik Araştırma
Bariatrik Cerrahi Adayı Morbid Obezite Hastalarının Yaşam Doyumunun Beden Algısı ve Benlik Saygısı ile İlişkisi
Lale GÖNENİR ERBAY, Mahmut AKYÜZ, İbrahim ŞAHİN, Bahri EVREN, Cüneyt KAYAALP, Rıfat KARLIDAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Bölgesinin 25 Hidroksivitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Populasyona Dayalı Yeni Referans Aralıklarının Belirlenmesi
Zekiye ÇATAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastanede Yatan Hastalarda Sağlık Anksiyetesi ile Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları Arasındaki İlişki
Emel BAHADIR YILMAZ, İrem AYVAT, Betül ŞİRAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Role of Diffusion-Weighted MR Imaging Differentiating Transudative and Exudative Pleural Effusions in Asbestos-Related Pleural Diseases
Mustafa KOÇ, Selami SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Apendektomi Materyallerinde Saptanan Histopatolojik Tanılar
Sevinç ŞAHİN, Selda SEÇKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Önlenemeyen Halk Sağlığı Sorunu: Çocuklarda Koroziv Madde İçimi
Derya ALTAY, Yaşar DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Multi Sistem Atrofili Hastalarda Tanısal Zorluklar
Murat GÜLTEKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Servikal Distonili Bir Olguda Altı Haftalık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının Denge, Mobilite ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Buket BÜYÜKTURAN, Öznur BÜYÜKTURAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lipoma of the Tongue: A Common Tumor at a Rare Localisation
Nurdoğan ATA, Abdullah DEMİRKAN, Betül BERBEROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Geç Dönem Postpnömonektomi Bronkoplevral Fistülün Kombine Tedavisi
Tayfun KERMENLİ, Ahmet Cemal PAZARLI, Kürşat YALÇINÖZ, Uğur Serkan ÇİTİLCİOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parafaringeal Alana Uzanan Rekürren Parotis Bezi Lipomu: Olgu Sunumu
Turgut KARLIDAĞ, İrfan KAYGUSUZ, Erol KELEŞ, Yusuf AVCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Transfüzyon ile İlişkili Akut Akciğer Hasarı: Olgu Sunumu
Mehmet Yusuf SARI, Dinçer YILDIZDAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]