[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 1
2 makale bulundu.
  • Postoperatif Gelişen Bronkoplevral Fistül
         Ayşe MURAT1, Akın Eraslan BALCI2, Ferda ERSOY1, Şeblem ÇETİNKAYA1
  • Akciğer Rezeksiyonunun Kardiyak Fonksiyonlara Etkisinin Ekokardiyografik Olarak Araştırılması
         İbrahim Ethem ÖZSOY1, Akın Eraslan BALCI2, Yılmaz ÖZBAY3
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]