[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-038
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Servikal Distonili Bir Olguda Altı Haftalık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının Denge, Mobilite ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Buket BÜYÜKTURAN, Öznur BÜYÜKTURAN
Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Kırşehir, Türkiye

Servikal distoni, boyun ve omuz kaslarını etkileyen, tekrarlayıcı özellikte, klonik ve tonik hareketlere yol açarak başın anormal postürüne neden olan bir hastalıktır. Boyun postüral stabilitede önemli rol oynaması ve içerisinde önemli duyu organlarını barındırması nedeniyle servikal distonili hastalarda bu bölgedeki anomaliler dengeyi bozabilmektedir. Bu çalışmada servikal distonili bir olguda fizyoterapi ve rehabilitasyon programının denge ve yaşam kalitesine etkisi incelendi ve olgu tartışıldı

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]