[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-046
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parafaringeal Alana Uzanan Rekürren Parotis Bezi Lipomu: Olgu Sunumu
Turgut KARLIDAĞ, İrfan KAYGUSUZ, Erol KELEŞ, Yusuf AVCI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Lipomlar sırt, omuz ve boyunda sık görülen benign yumuşak doku tümörleridir. Parotis bezi lipomu tükrük bezinde seyrek olarak görülen non-epitelyal bir tümördür. Parotis bezi derin lobu kaynaklı lipomlar daha nadir görülürler. Nadir görülmelerinden dolayı parotis tümörlerinin ayırıcı tanısında genellikle düşünülmemektedir; bu yüzden de cerrahi tedavisi tartışmalıdır. Bu yazıda, daha önce farklı zamanlarda dört kez ameliyat edilen, parotis bezi derin lobundankaynaklanan ve parafarengeal alana da uzanan dev lipom olgusu sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]