[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-043
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Combined Treatment of Late Postpneumonectomy Bronchopleural Fistula
Tayfun KERMENLİ1, Ahmet Cemal PAZARLI2, Kürşat YALÇINÖZ3, Uğur Serkan ÇİTİLCİOĞLU4
1Elbistan Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
2Elbistan Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
3Elbistan Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
4Elbistan Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye

Bronchopleural fistula is a difficult complication for thoracic surgeons. Endoscopic procedures can be applied in addition to the surgical repair techniques. Few numbers of endoscopic cyanoacrylate application have been reported in the literature. With this case report we aimed to remind, treatment of late postpneumonectomy bronchopleural fistula by the cyanoacrylate application accompanied with flexible bronchoscopy.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]