[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-043
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Geç Dönem Postpnömonektomi Bronkoplevral Fistülün Kombine Tedavisi
Tayfun KERMENLİ1, Ahmet Cemal PAZARLI2, Kürşat YALÇINÖZ3, Uğur Serkan ÇİTİLCİOĞLU4
1Elbistan Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
2Elbistan Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
3Elbistan Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
4Elbistan Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye

Bronkoplevral fistül göğüs cerrahisi açısından tedavisi zor bir komplikasyondur. Onarımında cerrahi tekniklerin yanında endoskopik girişimler de uygulanabilmektedir. Endoskopik olarak siyanoakrilat uygulaması literatürde sınırlı sayıda bildirilmiştir. Biz bu olgumuz ile pnömonektomi sonrası geç dönemde oluşan bronkoplevral fistülde flexible bronkoskop eşliğinde siyanoakrilat uygulamasını hatırlatmak istedik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]