[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 005-008
[ English ] [ PDF ]
Obezite Patogenezi
Zafer PEKKOLAY
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Obezite, vücutta aşırı yağ dokusunun birikmesiyle sonuçlanan, morbidite ve mortalite riskini artıran ve yaşam beklentisini belirgin bir şekilde azaltan karmaşık multifaktöryel bir hastalıktır. Obezite aşırı kalori alımı ve yetersiz kalori harcaması ile karakterizedir. Obezite bir hastalıktır. Suçlu hasta değil fizyoloji olabilir. Artan kanıtlar, obezitenin, sadece aşırı kiloda pasif birikimden ziyade, enerji denge sisteminin bir bozukluğu olduğunu düşündürmektedir.

Sedanter yaşam tarzı ve diyet alışkanlıklarında değişiklikler, hipotalamus ve gastrointestinal hormonların enerji dengesi ile olan ilişkileri, çevresel etkenler, endokrin bozucular, genetik, intrauterin dönemdeki kötü metabolik koşullar, kullanılan ilaçlar başlıca nedenlerdir.

Obezite patogenezi tam olarak aydınlatılmamıştır. Patogenezi aydınlatmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Diyet ve egzersizin ötesinde, kötü sos-yoekonomik durum ve çevresel faktörler endokrin bozucular ve sedanter yaşam tarzı obezite riskine yol açar.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]