[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 072-077
[ English ] [ PDF ]
Obezitenin Medikal Tedavisi
Bahri EVREN, Ömercan TOPALOĞLU
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

Obezite kompleks ve multifaktöriyel bir hastalıktır. Obezite prevalansı dünya çapında çocuk ve ergenler arasında yükselirken, etkili ve sürdürülebilir tedavilere olan talep artmaktadır. Obezitenin önemli bir kısmı morbiditeyle ilişkilidir. Obezitenin tedavisinde temel olan tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliğidir. Yaşam tarzı değişikliği önerileri yetersiz kaldığında farmakolojik tedaviler kullanılabilir. Şu anki medikal tedavilerde Orlistat tümüyle yeterli değildir. Obezite tedavisinde, yeni ilaçların geliştirilmesi hem sistemik farmakoterapinin karmaşıklığı hem de etnik köken ve yaş gibi değişkenler nedeniyle zor olsada çalışması devam eden ilaçlar mevcuttur. Güvenlik ve uzun vadeli etkinlikleri ispat edilirse, obezite yönetiminde umut verici değişiklikler beklenmektedir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]