[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 078-087
[ English ] [ PDF ]
Obezitenin Cerrahi Tedavisi
Haydar ÖCAL, Erhan AYGEN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Morbid obezite beraberinde getirdiği yandaş birçok hastalıkla birlikte hızla artmaktadır. Tedavisinde diyetin çok önemli bir yeri vardır, fakat diyetle sonuca ulaşmak çok zordur. Bu nedenle de morbid obezite için cerrahi tedavi uygun ve kalıcı bir seçenek olarak uygulanmaktadır. Obezite cerrahisin-de gıda tüketimini kısıtlayan, emilimi azaltan veya her iki etkiye sahip olan farklı teknikler sınıflandırılmıştır. Son yıllarda laparoskopik sleeve gast-rektomi, roux y gastrik bypass’a benzer kilo verim oranları ile pratikte yerini almıştır. Sleeve gastrektomi; uygulamasının kolay olması, başarılı so-nuçlarının olması ve redo cerrahisinin daha rahat olması nedeniyle kullanımı artmaktadır. Obezite cerrahisi kilo verimini sağlayarak yandaş hastalıkla-rın da yüksek oranda düzelmesini sağlamaktadır. Buna bağlı olarak sosyo-ekonomik yük de azalmaktadır. Hastanın ameliyat sonrası önerileri uygu-laması etkili ve kalıcı kilo verimi için gereklidir. Bu hastalara nutrisyonel eksiklikler için ömür boyu takip de gerekmektedir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]