[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 088-091
[ English ] [ PDF ]
Metabolik Cerrahi
Yunus DÖNDER1, Cüneyt KIRKIL2
1Kilis Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kilis, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Metabolik sendrom bazı komplikasyonlara yol açmaktadır. Sendromun her bir bileşeninin tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla anti-hipertansif, anti-diyabetik ve anti-lipidemik ajanlar kullanılmaktadır ancak tedavide kilit rolü kilo kontrolü üstlenmektedir. Kilo kontrolü için en ideal yol diyet ve egzersizlerle günlük kalori alımının azaltılması ve fiziksel aktivitenin artırılmasıdır. Çeşitli medikal tedaviler de denenmiş ancak çok etkili olunama-mıştır. En etkili yol hala cerrahidir. Metabolik cerrahinin kesin kabul edilen bir tanımı olmamakla birlikte metabolik sendromu tedavi etmeye yönelik cerrahi girişimler olarak tanımlanabilir.

Bariatrik cerrahide genel algı hastaların kilo vermesine bağlı olarak tip 2 diyabetin remisyona girdiği olmuştur. Ancak bu hastalarda kan şekeri kont-rolünün hasta henüz hastanede yatarken sağlandığı gösterilmiştir. Gastrointestinal sistemin glukoz homeostazında önemli bir rol oynadığı anlaşılmış ve bunun mekanizmaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ön barsak hipotezi ve arka barsak hipotezi öne sürülmüştür.

Duodenal switch gibi bir arka bağırsak ameliyatının gastrik bypass gibi bir ön bağırsak ameliyatına göre hiperinsülinemik bir yanıta neden olmaksızın insülin duyarlılığı ve glukoz homeostazını iyileştirdiği gösterilmiştir. Arka bağırsağı modüle eden ameliyatlar ön bağırsak ameliyatlarına göre daha fazla vitamin-mineral emilimini bozma potansiyeli taşırlar.

Bunun önüne geçebilmek için son yıllarda, transit bipartisyon tekniği geliştirilmiştir.

Sonuç olarak metabolik cerrahide çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Ameliyat tekniği seçimi hastaya özgül olmalıdır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]