[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 042-047
[ English ] [ PDF ]
Obezite ve Kas-İskelet Sistemi
Burak ÖZ, Ahmet KARATAŞ, Zeynel Abidin AKAR, Süleyman Serdar KOCA
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Obezite ve ilişkili metabolik hastalıklar, her geçen gün sıklığı artan, önemli halk sağlığı problemleridir. Obezite kas-iskelet sitemini etkilemekte ve çeşitli enflamatuar ve non-enflamatuar romatizmal hastalıkların sıklığını ve şiddetini artırmaktadır. Ek olarak, eşlik eden obezite romatizmal hastalık-larının tedavisinde beklenilen tedavi yanıtını azaltabilmektedir. Tersine, bir kısım enflamatuar romatizmal hastalıklar ve bu hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçlar obezite ve ilişkili metabolik hastalıkların riskini artırmaktadır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]