[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 1
2 makale bulundu.
  • Orofarengeal Sülük İnfetasyonu: Olgu Sunumu
         Cebrail AKYUZ, Necdet Fatih YASAR, Orhan UZUN, Erdal POLAT
  • Aspergillomalı Beş Olgunun Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
         Akın Eraslan BALCI, Muharrem ÇAKMAK, Siyami AYDIN, Suna POLATOĞLU
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]