[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2017, Cilt 22, Sayı 1
Derleme
Beslenme ve Kanser
Burçin AYGÜN ÇEVİK, Edibe PİRİNÇCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
The Effects of Rivastigmine in Parkinson’s Disease Dementia: An Electrophysiological Study
Burcu EKMEKÇİ, Sibel ÖZKAYNAK, Ebru BARÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Beta Bloker Tedavisi Almayan Kronik Koroner Arter Hastalarında Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrasında Erken Dönemde Mevcut P Dalga Dispersiyonunun Atriyal Fibrilasyonu Öngörmedeki Rolü
Emine ALTUNTAŞ, Çavlan ÇİFTÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dietary Assessment of Pregnant Teenagers in Tamale Metropolis
Haruna MOHAMMED, Helene Akpene GARTI, Paul Armah ARYEE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ İlinde D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi
Selda TELO, Dilara KAMAN, Gürkan AKGÖL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Evaluation of the Known and/or Applied Traditional Methods in Mother Care During Postpartum Period Among Married Women Living in Kızıltepe, Mardin Province
Vasfiye BAYRAM, Süleyman Erhan DEVECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Kronik Lenfositik Lösemi Seyrinde Görülen Progresif Multifokal Lökoensefalopati Olgusu
Çetin Kürşad AKPINAR, Emrah AYTAÇ, Sibel ÇELİKER USLU, Alper ARSLAN, Bilge PİRİ ÇINAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Behçet Hastalığının Atipik Prezantasyonu: ADEM Olgusu
Ferhat BALGETİR, Caner Feyzi DEMİR, Ahmet KARATAŞ, Murat GÖNEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sinovyal Membran Metastazı Gösteren Malign Melanom Olgusu
Gökhan ARTAŞ, Özlem ÜÇER, Sercan ŞİMŞEK, A. Ferda DAĞLI, Gökhan VARLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kaviter Lezyonla İlişkili MRSA’ya Bağlı Toplumda Gelişen Pnömoni Olgusu
Selçuk NAZİK, Efraim GÜZEL, Oya BAYDAR, İsmail HANTA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tümör Benzeri Kitle Oluşturan Mezenterik Pannikülit: Olgu Sunumu
Zeynep SAĞNAK, Şafak ERSÖZ, Sevdegül MUNGAN, Etem ALHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Editöre Mektup: Akut Romatizmal Ateş Tanılı Çocuklarda MPV ve PCT Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Nurdan ÇİFTCİ, Sefa ÇİFTCİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]