[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 059
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Editöre Mektup: Akut Romatizmal Ateş Tanılı Çocuklarda MPV ve PCT Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Nurdan ÇİFTCİ1, Sefa ÇİFTCİ2
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
Giriş
Sayın Editör,

Derginizin son sayısında yayınlanan Karabulut ve arkadaşlarının*1 Akut Romatizmal Ateş hastalığı olan çocuklarda MPV ve PCT seviyelerini inceledikleri çalışmayı büyük bir ilgiyle okuduk. Yazar ve arkadaşlarını bu çalışma için kutluyoruz. Çalışmaya ek olarak çalışılan parametreler ve çalışmanın sonuçlarına ilişkin katkıda bulunmak istiyoruz.

İlk olarak, yazarlar çalışmanın amacında MPV ve PCT parametrelerinin hastalığın takibinde kullanılabilirliğini tespit etmek istediklerini belirtmişlerdir. Sonuçların yer aldığı tablolarda ise hastaların aktif dönem, bir ay sonrası ve geç dönemlerindeki sonuçları arasında bir karşılaştırma yapılmadığı görülmüştür. Hasta sonuçlarını her dönem için aynı kontrol sonuçlarıyla karşılaştırmak, belirtilen amaç için uygun değildir.

MPV ve PCT testlerinin hasta ve kontrol grubunda aynı günde çalışıldığına dair bir bilgi verilmemiştir, hatta geç dönem sonuçları için 6-18 ay gibi bir süre aralığı verilmiştir. Laboratuvar cihazlarında kalibrasyon ve kontroller günlük olarak yapılmakta, hasta sonuçları da bu nedenle günler arasında farklılıklar gösterebilmektedir2. Bu gibi çalışmalarda bütün sonuçların aynı gün ve aynı cihazda çalışılması büyük önem arz etmektedir. Laboratuvar uzmanıyla iletişime geçilerek metot ve cihaz kaynaklı ölçüm belirsizlikleri azaltılabilecektir.

Kontrol grubuna sadece kardiyolojik açıdan sağlıklı ve kronik hastalık öyküsü olmayan çocukların seçildiği belirtilmiştir. MPV ve PCT parametreleri sadece kronik hastalıklardan değil, aynı zamanda çeşitli akut hastalıklardan da etkilenebilmektedir3,4. Kontrol grubu için bu hastalıkların da dışlanmış olması gerekmektedir.

Çalışmada kapak tutulum derecesine ve kullanılan tedaviye göre sonuçların irdelenmediğini, bu etkenlerin de hasta sonuçlarını etkileyebileceğini düşünüyoruz. Makalenin tartışma kısmında erken dönemde trombositlerin, sedimantasyon ve CRP’nin arttığı sonra normale döndüğü belirtilmiş ama bu sonuçlar gösterilmemiştir.

Sonuç olarak, akut romatizmal ateş hastalarında MPV ve PCT parametrelerini irdeledikleri için yazarları tebrik ediyoruz ama makalenin bu haliyle birçok soruya cevap veremediğini üzülerek belirtiyoruz. Bu konuda daha geniş kapsamlı çalışmaların takipçisi olacağız.

Saygılarımızla.

*Yazar Yanıtı
Yazarlardan yanıt alınamadı.

  • Başa Dön
  • Giriş
  • Kaynaklar
  • Kaynaklar
  • Başa Dön
  • Giriş
  • Kaynaklar
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]