[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 052-054
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Case of Community Acquired Pneumonia Related Cavitary Lesion Due to Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus
Selçuk NAZİK1, Efraim GÜZEL2, Oya BAYDAR2, İsmail HANTA2
1Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bingöl, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Community acquired pneumonia is a common and serious illness worldwide. The most common causative agents are Streptococcus pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae. Community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) emerges as agent of pneumonia in healthy people without health care risk factor. Cavitary pneumonia which is caused by CA-MRSA, has high mortality and morbidity. Therefore, early diagnosis and treatment are crucial. In this paper, we aimed to present a case of community-acquired pneumonia related cavitary lesion due to MRSA.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]