[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-048
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Behçet Hastalığının Atipik Prezantasyonu: ADEM Olgusu
Ferhat BALGETİR1, Caner Feyzi DEMİR2, Ahmet KARATAŞ3, Murat GÖNEN2
1Patnos Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ağrı, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM), merkezi sinir sisteminin enflamatuvar, demiyelinizan bir hastalığıdır. Yaygın nörolojik bulgularla birlikte beyin ve omurilikte multifokal lezyonlar görülür. Klinik olarak hızlı ve gürültülü fokal veya multifokal nörolojik işlev bozukluğu gelişebilir. Behçet hastalığının en ciddi seyir gösteren formu nörolojik tutulumlu formudur. Nörolojik tutulum Behçet hastalığı olgularının %20’sinde görülür. Merkezi sinir sistemi tutulumu nadiren diğer sistemlerin tutulumundan önce olabilir. Bu yazıda, daha önce hiçbir tanı almamış, ADEM ile prezente olan Nöro-Behçet olgusunu sunmayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]