[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Beslenme ve Kanser
Burçin AYGÜN ÇEVİK1, Edibe PİRİNÇCİ2
1Halk Sağlığı Müdürlüğü, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Tanı imkânlarının artması, toplumlara daha yaygın sağlık hizmeti sunulması nedeni ile her gün daha çok sayıdaki kanserli hastaya tanı koymak mümkün olmaktadır. Gelişen teknoloji ile insanların kanser yapıcı maddelere daha çok maruz kalmaları da kanser sıklığını etkilemektedir. Bu çalışmada çevresel faktörlerden biri olan beslenmenin, kanser üzerindeki etkileri incelenmiş, etkileyen besinlerin kanser üzerinde hangi mekanizmalar üzerinden sebebiyet verdiği ele alınmıştır. Kanserde ölüm oranlarının yüksek olması konunun önemini daha da arttırmaktadır. Tüm kanserlerin gelişmesinde %80-90 arasında çevresel faktörlerin rolü olduğu kabul edilmektedir. Uygun vücut ağırlığı sağlanmalı ve korunmalıdır. Sebze ve meyve tüketilmelidir. İşlenmiş kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalıdır. Kızartma yağları uzun süreli kullanılmamalıdır. Kanserden korunmak için beslenme önerileri önemlidir. Ancak beslenme ve kanser konusu üzerinde daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]