[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 2
2 makale bulundu.
  • Hipohidrotik Ektodermal Displazi Tanılı Dört Olgu Sunumu: Christ-Siemens-Touraine Sendromu
         Saadet AKARSU1, Özlem ELKIRAN1, İsmail ŞENGÜL1, Ceren KARA1, Başak Kandi COŞKUN2, Bengü ÇOBANOĞLU3
  • Hipohidrotik Ektodermal Displazi: Olgu Sunumu
         İhsan ESEN1, Özlem ÖZCANLI ÇAY2
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]