[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2019, Cilt 24, Sayı 2
Klinik Araştırma
The In-Vitro Impact of Punica Granutum L. (Pomegranate) Juice on Colorectal Cancer Tumors with TP53 and KRAS Mutation
Gülçin TEZCAN, Seçil AK AKSOY, Saliha ŞAHİN, Berrin TUNCA, Gülşah ÇEÇENER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Malign ve Benign Meme Lezyonlarının Ayrımında Kontrastsız Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi
Ayşegül ALTUNKESER, Serdar ARSLAN, Mehmet Ali ERYILMAZ, Fatih ÖNCÜ, İsmet TOLU, Yaşar ÜNLÜ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hepatik Ensefalopatili Hastalarımızda Presipitan Faktörlerin Değerlendirilmesi
Kenan ÇADIRCI, Serkan CERRAH
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Satisfaction of the Patients Living in the Province of Erzincan Concerning Anaesthesia Administrations and the Associated Factors
İlke KÜPELİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ektodermal Displazili Olgularda Klinik ve Radyolojik Bulguların İncelenmesi
Mehmet Sinan DOĞAN, Osman ATAŞ, İzzet YAVUZ, Samet TEKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Rates of Coexistence Metastases in Patients with Advanced Prostate Cancer in 68Ga-PSMA PET/CT: A Retrospective Analysis
Halil KÖMEK, Tansel Ansal BALCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Çocukta Tiroid Medüller Mikrokarsinom: Olgu Sunumu
Duygu AYAZ, Demet ETİT, Süheyla CUMURCU, Yetkin KOCA, Ali SAYAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Atnalı Böbrek Anomalisi ile Birlikte Böbrek Taşı Tespit Edilen Bir Hastada Laparoskopik Piyelolitotomi: Olgu Sunumu
Emrullah DURMUŞ, Engin ÖZBAY, Remzi SALAR, Halil Ferat ÖNCEL, Talip GÖKTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bölgemizde Görülen Nadir Bir Akut Hemodiyaliz Nedeni: Leptospiroz
Emrah GÜNAY, Şafak KAYA, Enver YÜKSEL, Nazlı DEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Travmatik Korda Tendinea Rüptürü
Pınar DERVİŞOĞLU, Mustafa KÖSECİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]