[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 100-102
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Laparoscopic Pyelolithotomy in a Patient who has Kidney Stones Accompanying Horseshoe Kidney Anomaly: Case Report
Emrullah DURMUŞ1, Engin ÖZBAY1, Remzi SALAR1, Halil Ferat ÖNCEL1, Talip GÖKTAŞ2
1Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Yozgat Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Yozgat, Türkiye

The Horseshoe kidney is the most common fusion anomaly and its incidence is around 1/400. It is two times more common in males than females. Because of the urinary stasis due to the higher location of the ureteropelvic junction in horseshoe kidney, the incidence of kidney stones is high. In this study we aimed to present a laparoscopic pyelolithotomy case performed after a failed ESWL treatment in a kidney stones patient with a horseshoe kidney.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]