[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 080-084
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erzincan İli Genelinde Hastaların Anestezi Uygulamalarından Memnuniyet Durumları ve Etki Eden Faktörler
İlke KÜPELİ
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Amaç: Ameliyat olan hastaların ameliyat sonrası düşünceleri ve yorumları bize anestezi bakım kalitesi ve sağlık hizmet kalitesinin artırılması lehine önemli bilgiler vermektedir. Erzincan ilindeki ameliyat olan hastaların, yapılan anestezi uygulamalarından memnuniyet durumlarını ve bu memnuniyete etki eden faktörleri tanımlamak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Operasyona alınan 7986 hastanın 6220 sine 14 soru ve iki bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Hastane kayıtlarından telefon numaralarına ulaşılan hastalar, taburculuklarından bir hafta sonra, telefon ile aranarak ankete katılmayı kabul eden hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 3105 (%49.9) kadın, 3115 (%50.1) erkek olmak üzere toplam 6220 hasta katılmıştır. Olguların %98.4’ü “anesteziden memnun olduklarını” belirtmişlerdir. Erkeklerin, periferik sinir bloğu uygulananların, doktorunu hatırlayanların, kendilerine anestezi öncesi bilgi verilenlerin, ameliyat sonrası ağrı durumları sorulanların ve anestezi ekibine güvenenlerin anesteziden memnun oldukları saptanmıştır (p <0.05).

Sonuç: Erzincan ili halkının, uygulanan anesteziden yüksek oranda memnun oldukları ve bu memnuniyete etki eden faktörlerin cinsiyet, uygulanan anestezi tipi, hastalara uygulanacak anestezi hakkında bilgi verilmesi, ameliyat sonrası dönemde de hastalar ile ilgilenilmesi ve anestezi ekibine güven olduğu kanısına varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]