[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-099
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Thyroid Medullary Microcarcinoma in Child: Case Report
Duygu AYAZ1, Demet ETİT2, Süheyla CUMURCU1, Yetkin KOCA1, Ali SAYAN3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye
3Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Medullary carcinoma is an uncommon neuroendocrine tumour consisting of parafollicular C cells. It is representing 3-12% of all thyroid cancers. About 75% of medullary thyroid cancers are sporadic. Other cases are heritable, being associated with multipl endocrine neoplasia (MEN) 2A, MEN 2B or with the familial medullary thyroid carcinoma syndrome. Inherited forms of medullary thyroid carcinoma are due to autosomal dominant mutations of the RET protooncogene. Prophylactic thyroidectomy was performed upon detection of RET protooncogen mutation in a 6-years-old boy with family history. Histopatological examination revealed bilateral medullary microcarcinoma and C cell hyperplasia. We wanted to present this case because of it’s rare frequency.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]