[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-105
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Rare Case of Acute Hemodialysis in Our Region: Leptospirosis
Emrah GÜNAY1, Şafak KAYA2, Enver YÜKSEL1, Nazlı DEMİR3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Leptospirosis is a worldwide zoonotic infection with a much greater incidence in tropical and subtropical regions. It is probably out of sight due to the variable clinical presentation and the difficulty of laboratory diagnosis. It has been seen that the cases reported in our region are very rare. Here we report a case of leptospirosis that needed hemodialysis and was admitted to our hospital with complaints of fever, weakness, diarrhea and jaundice which were present for one week.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]