[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-105
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bölgemizde Görülen Nadir Bir Akut Hemodiyaliz Nedeni: Leptospiroz
Emrah GÜNAY1, Şafak KAYA2, Enver YÜKSEL1, Nazlı DEMİR3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Leptospirosis, tropik ve subtropikal bölgelerde daha büyük insidansı olan tüm dünyada yaygın zoonotik bir enfeksiyondur. Klinik tablonun değişken olması ve laboratuvar tanısının güçlüğü nedeniyle muhtemelen gözden kaçmaktadır. Bizim bölgemizde de oldukça nadir görülmektedir. Biz burada bir haftadan beri var olan ateş, halsizlik, ishal ve sarılık şikayetleri ile hastanemize başvuran ve hemodiyaliz ihtiyacı olan bir olguyu sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]