[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 060-067
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Punica Granutum L. (Nar) Suyunun TP53 ve KRAS Mutasyonu Taşıyan Kolorektal Kanser Tümörlerindeki İn-Vitro Etkisi
Gülçin TEZCAN1, Seçil AK AKSOY1, Saliha ŞAHİN2, Berrin TUNCA1, Gülşah ÇEÇENER1
1Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Bursa, Türkiye
2Uludag University, Faculty of Science and Arts, Department of Chemistry, Bursa, Türkiye

Amaç: Kolorektal kanser (KRK) insanlarda en yaygın görülen kanser türlerinden birisidir. TP53 ve KRAS mutasyonları taşıyan KRK hastalarının tedavisinde hala yeterince başarı sağlanamamıştır. Bu nedenle, bu hastaların tedavisi için daha etkin terapötik yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde gerçekleştirilmekte olan kanser tedavisi araştırmalarında şifalı bitkilerden elde edilen bazı fitokimyasalların kanser hücrelerinin ölümünü tetiklenme yeteneği üzerinde önemle durulmaktadır. Punica granutum L (nar) suyunun kanser baskılayıcı etkisi KRK'de belirlenmesine rağmen, nar suyunun mutasyon durumuna bağlı etkisi henüz araştırılmamıştır.

Gereç ve Yöntem: WST-1 testi kullanılarak nar suyunun SW480 hücreleri üzerindeki anti-proliferatif etkisi belirlendi. Nar suyu muamelesi sonrası, RT-qPCR yöntemi ile BIRC5, CCND1 ve BCL2 genlerinin ekspresyon seviyeleri saptanarak TP53 ve KRAS mutasyonlu KRK tümörlerinde nar suyunun apoptoz üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Bulgular: İçeriğinde 8,68 ± 0,168 mg / mL ellagik asit içerdiği belirlediğimiz nar suyunun %4’lük konsantrasyonunun 24 saat inkübasyon süresinde SW480 hücre proliferasyonunu %50 oranında azalttığı ve BCL2 mRNA ekspresyon seviyesini düşürerek apoptozu tetiklediği saptandı.

Sonuç: Mevcut çalışma, nar suyunun TP53 ve KRAS mutasyonlu KRK hücrelerinde anti-apoptotik genlerin ekspresyon seviyelerini değiştirerek TP53 ve KRAS sinyal yolaklarından bağımsız olarak anti-tümör etkisine yol açtığını gösteren ilk çalışmadır. İleri araştırmalara ve doğrulamaya gereksinim olmakla birlikte bulgularımız, nar suyunun TP53 ve KRAS mutasyonlu KRK hastaları için ilaç araştırmalarına güçlü bir aday olabileceğini göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]