[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 106-107
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Travmatik Korda Tendinea Rüptürü
Pınar DERVİŞOĞLU1, Mustafa KÖSECİK2
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Sakarya, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye

Mitral kapak yaralanmaları künt travmalar sonrası nadiren görülür. Burada araç dışı trafik kazası sonrası akut kalp yetersizliği tablosu ile karşımıza gelen korda tendinea rüptürü vakası sunuldu. Erken tanı ve tedavinin klinik seyir açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamak istedik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]