[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 2
2 makale bulundu.
  • Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Eğitim Almakta Olan Öğrencilerin Tıp Etiği Konusundaki Bilgi Düzeyleri
         Selim ALTAN1, Süheyla RAHMAN2, Sırrı ÇAM3
  • Klinisyenlerin Gözüyle Anatomi Eğitimi: Anket Çalışması
         Ramazan Fazıl AKKOÇ, Feyza AKSU, Ahmet KAVAKLI, Murat ÖGETÜRK
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]