[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 1-5
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçanlarda Oksitosinle İndüklenmiş Miyometriyum Kasılmaları Üzerine Melatonin Hormonunun Etkisi
Hıdır PEKMEZ1, İlter KUŞ1, Murat ÖGETÜRK1, Selim KUTLU2, İsmail ZARARSIZ1, Mustafa SARSILMAZ 1
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışma, oksitosin ile indüklenen izole miyometriyum kasılmaları üzerine melatonin hormonunun etkilerinin araştırılması amacıyla yapıldı.

Gereç ve yöntem: Vajinal simir ile düzenli siklus gösterdiği tespit edilen 200-250 gram ağırlığındaki gebe olmayan 25 adet yetişkin Wistar cinsi dişi sıçanlar kullanıldı. Östrus evresindeki sıçanlar dekapite edildikten sonra, uterus çıkarılıp içerisinde Krebs solusyonu bulunan petri kutusuna alındı. 1X0.2X0.1 cm. boyutlarında miyometriyum kesitleri hazırlandıktan sonra, içerisinde %95 oksijen ve %5 karbondioksitle sürekli gazlandırılan PH 7,4 ve 37oC’de Krebs solüsyonu bulunan organ banyosuna alındı. Miyometriyal kesitler 1 gramlık istirahat gerimi altında asılarak kontraksiyonlar kayıt edildi. Miyometriyum kesitlerinde 30 dakika ile 2 saat arasında spontan kasılmalar gözlendi. Bu kasılmalar bittikten sonra miyometriyum aktivitesi oksitosin uygulanarak anlamlı bir şekilde artırıldı. Daha sonra melatoninin farklı dozları (1mM, 3mM, 5mM) uygulandı.

Bulgular:Oksitosin ile indüklenmiş miyometriyum kontraksiyonları kontrol olarak kabul edildi. 1mM dozundaki melatonin hormonunun bu kontraksiyonları kısmen azalttığı, 3mM melatonin uygulamasının da orta derecede bir inhibitör etki gösterdiği belirlendi. 5mM dozda uygulanan melatoninin ise oksitosinle indüklenmiş miyometriyum kontraksiyonlarını tamamen inhibe ettiği görüldü.

Sonuç: Melatonin hormonunun miyometriyum kontraksiyonları üzerinde inhibitör bir etkiye sahip olduğu tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]