[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 1
Deneysel Araştırma
Sıçanlarda Oksitosinle İndüklenmiş Miyometriyum Kasılmaları Üzerine Melatonin Hormonunun Etkisi
Hıdır PEKMEZ, İlter KUŞ, Murat ÖGETÜRK, Selim KUTLU, İsmail ZARARSIZ, Mustafa SARSILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Perikardiyal Efüzyonun Subksifoid Yaklaşım ile Tedavisi
Oktay BURMA, Hakan KÖKSAL, K. Kaan ÖZSİN, Ali RAHMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İskemik Lezyon Lokalizasyonlarının Belirlenmesinde Elektrokardiyogramın Değeri ve Koroner Anjiyografi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması
Abdülmelik YILDIZ, Nadi ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Erkek İnfertilitesi Medikal Tedavisinde Pseudoephedrine’in Etkisi
İrfan ORHAN, Rahmi ONUR, Atilla SEMERCİÖZ, Veysel YÜZGEÇ, Ali ERDİNÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Subinguinal Varikoselektomide Anatomik Vasküler Varyasyonlar
İrfan ORHAN, Rahmi ONUR, Veysel YÜZGEÇ, Atilla SEMERCİÖZ, Fatih FIRDOLAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Çocukta Travmatik Serebral Enfarkt: Olgu Sunumu
Polat DURUKAN, Cemil KAVALCI, Mustafa YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Doğuştan Yarık El ve Ayak: Literatürün Gözden Geçirilmesi ve İki Olgu Sunumu
M. İhsan OKUR, A. Mustafa YILDIRIM, Rüştü KÖSE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A Case Report: Hürthle Cell Carcinoma of the Thyroid Gland
Nazım AĞAOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]