[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 23-27
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Doğuştan Yarık El ve Ayak: Literatürün Gözden Geçirilmesi ve İki Olgu Sunumu
M. İhsan OKUR, A. Mustafa YILDIRIM, Rüştü KÖSE
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Yarık el ve ayak deformiteleri bulunan olgularda el ve ayak fonksiyonları genellikle iyidir. Ailesinde yarık el ve ayak bulunan durumlarda sıklıkla otozomal dominant geçiş mevcuttur. Yarık el ve ayak olgularının tedavisinde hem fonksiyonel düzeltme hem de eğer mümkünse estetik durumun da iyileştirilmesi gereklidir. Özellikle ayak yarıklarında cerrahi tedavinin erken yapılması parmak deformitelerini önleyebilir. Basitçe yarığın cildinin çıkarılması ve dokuların bir araya getirilerek dikilmesi her zaman en iyi sonucu vermez. Cerrahi tedavi yönteminin olgunun özelliklerine göre seçilmesi gerekir. Bazen de en iyi sonuç hiç ameliyat yapılmaması ile alınır. Biz burada doğuştan yarık el ve ayak deformitesi olan iki olguyu sunuyoruz. Her iki olguda da bilateral el ve ayak yarığı vardı. Olgular muayene edilip değerlendirildi ancak bir cerrahi girişim uygulanmadı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]