[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 2
Derleme
Mikroorganizmaların Kanser Tedavisinde Kullanımı
Süleyman AYDIN Hikmet GEÇKİL, Emrah ÇAYLAK, Nermin KILIÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Sıçan Prefrontal Korteksinde Formaldehit Maruziyetiyle Oluşan Oksidatif Hasara Karşı Omega-3 Yag Asitlerinin Koruyucu Etkisi
İsmail ZARARSIZ , İlter KUŞ, H. Ramazan YILMAZ, Hıdır PEKMEZ, Murat ÖGETÜRK, Mustafa SARSILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukluk Çagında Görülen Ekstragenital Yerleşimli Liken Sklerozis Olgusu
Başak Kandi COŞKUN , Yunus SARAL, Arzu ATASEVEN, İbrahim ÖZERCAN, Demet ÇİÇEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Egzersiz Protokolünün Kalp Atım Hızı–İş Gücü İlişkisine Dayanan Anaerobik Eşik Hesaplanmasına Etkisi
Oğuz ÖZÇELİK , Hakkı AYAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Açıklanmayan İnfertilite Vakalarında HSG’de Kullanılan Ajanların Fertilite Üzerine Etkileri
Ekrem SAPMAZ, Mehmet ŞİMŞEK , Bilgin GÜRATEŞ , Selahattin KUMRU, Hüsnü ÇELİK, Aygen ÇELİK, Zeynep ÖZCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alkol Alışkanlığı Olanlarda Eritrosit Oksidan ve Antioksidan Parametre Düzeyleri
Ferah ARMUTCU, Ahmet GÜREL, Sadık SÖĞÜT, Neriman AKSU, Murat ÜNALACAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Retinoid Tedavisinin Ateroskleroz Gelişimine Etkisi
Başak Kandi COŞKUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada Gelişen ve Ampirik Yaklaşımla Tedavi Edilen Multipl Odaklı Beyin Apsesi Olgusu
Erdal KURTOĞLU Taha HİDAYETOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parry Romberg Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Başak Kandi COŞKUN, Yunus SARAL , Arzu ATASEVEN , Perihan ÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]