[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 65-66
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parry Romberg Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Başak Kandi COŞKUN, Yunus SARAL , Arzu ATASEVEN , Perihan ÖZTÜRK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ELAZIĞ

Parry Romberg sendromu (PRS) süperfisiyal fasial dokuyu, alttaki kas, kartilaj ve kemiği etkileyebilen atrofik bir displazidir. Etyolojisi belli değildir. Hastalık genellikle yanak, alın ve çene üzerinde gelişir.Bu makalede beş yaşında PRS’li bir olgu sunulmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]