[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 50-53
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Alkol Alışkanlığı Olanlarda Eritrosit Oksidan ve Antioksidan Parametre Düzeyleri
Ferah ARMUTCU1, Ahmet GÜREL1, Sadık SÖĞÜT2, Neriman AKSU1, Murat ÜNALACAK3
1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı ZONGULDAK
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı HATAY
3 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ZONGULDAK

Amaç: Alkol alışkanlığı; bir çok ülkede karaciğer hastalıklarının önde gelen nedenleri arasındadır. Aşırı alkol tüketimi veya alkol alışkanlığı sonucunda meydana gelen karaciğer patolojileri arasında hepatik steatozis, alkolik hepatit, hepatik fibrozis ve siroz yer almaktadır. Son yıllarda alkolün yol açtığı patolojik değişikliklerin ve bu hastalıkların oluşum sürecinde oksidan stresin etkisi üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada alkol alışkanlığı olan 25 erkek deney grubu ile alkol almayan 25 sağlıklı erkek kontrol grubu eritrositlerinin oksidan ve antioksidan durumu değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Lipid peroksidasyonunun göstergesi olan malondialdehid (MDA) düzeyleri, oksidan stres nedenlerinden olan nitrik oksit (NO) düzeyi ve ksantin oksidaz (XO) aktivitesi, hücre içi antioksidan enzimlerden süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktiviteleri değerlendirildi.

Bulgular: Alkol alışkanlığı olanlarda eritrosit MDA (p<0.01), NO ve XO düzeyleri (p>0.05) düzeyleri kontrol grubundan yüksek bulundu. Alkol kullananlarda eritrosit SOD (p<0.05) ve CAT (p<0.01) düzeyleri de kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu.

Sonuç: Bu sonuçlara göre alkol alışkanlığının eritrosit oksidan ve antioksidan dengesini etkilediği, lipid peroksidasyonuna bağlı olarak meydana gelen bu değişikliklerin alkolle ilişkili hastalıklar ve komplikasyonlarda rolü olabileceği sonucuna varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]