[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 62-64
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Case of Lichen Sclerosis with Extragenital Location in Childhood
Başak Kandi COŞKUN 1, Yunus SARAL1, Arzu ATASEVEN1, İbrahim ÖZERCAN2, Demet ÇİÇEK1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
2Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Lichen sclerosis is a benign mucocutaneous disorder, characterized by porcelain-white, shiny, well-defined, round, papules and plaques. It is unknown etiology. Lichen sclerosis is usually anogenital location in childhood but it is a very rare disorder in extra genital location. We report a 11 years old female patient with lichen sclerosis which is on thoracal area.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]