[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 62-64
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocukluk Çagında Görülen Ekstragenital Yerleşimli Liken Sklerozis Olgusu
Başak Kandi COŞKUN 1, Yunus SARAL1, Arzu ATASEVEN1, İbrahim ÖZERCAN2, Demet ÇİÇEK1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
2Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Liken sklerozis porselen beyazı renkte, parlak, keskin sınırlı, oval papül ve plaklarla karakterize; benign mukokutanöz bir hastalıktır. Hastalığın nedeni bilinmemektedir. Hastalık çocukluk çağında genellikle anogenital yerleşimlidir , ekstragenital yerleşimli liken sklerozis ise çok nadirdir. Bu nedenle 11 yaşında kız çocuğunda saptanan torakal yerleşimli liken sklerozis olgusunu literatür ışığında sunuyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]