[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 3
Deneysel Araştırma
Böbrek İskemi-Reperfüzyon Hasarında Antioksidan Olarak Prostoglandin E1 (PGE1) Kullanımının İncelenmesi: Deneysel Çalışma
Enver OZAN, Leyla KOYUTÜRK, Tansel SAPMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Cytogenetic and FISH Analyses of the Abortus Materials: A Useful Approach Towards Genetic Counseling for the Couples with Recurrent Spontaneous Abortions
Haluk AKIN, Hüseyin YÜCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

AgNOR Yöntemi ile Insan Epidermisinden Yaş Tespiti
Aysun BARANSEL ISIR , Kemal BAKIR , Ramazan UÇAK , Hikmet Ergin DÜLGER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eagle Sendromu
Üzeyir GÖK, Mücahit YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastaneye Yatırılarak Tedavi Edilen 68 Epistaksisli Hastanın Retrospektif Analizi
İrfan KAYGUSUZ , Turgut KARLIDAĞ, Erol KELEŞ, Şinasi YALÇIN, Hayrettin Cengiz ALPAY, Öner SAKALLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rosiglitazonun Metformin Kullanan Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Serum Homosistein Ve Leptin Düzeylerine Etkileri
Yusuf ÖZKAN, Süleyman Serdar KOCA, Eylem MENGÜCÜK, Vedat GENÇER, Emir DÖNDER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Dört Kez Nükseden Lenfanjioma Sircumscriptum Olgusu
Başak Kandi COŞKUN, Yunus SARAL, Arzu ATASEVEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Waardenburg Sendromu
Ahmet EYIBILEN , Selçuk BULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

45,X/46,XY Karyotipine Sahip Ullrich-Turner Sendromlu Bir Olgu
Hüseyin YÜCE , Haluk AKIN, Ebru ETEM, Şükriye DERYA DEVECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mesane Tümörünü Taklit Eden Eozinofilik Sistit Olgusu
Cemal TAŞDEMİR, Rahmi ONUR , Uğur Oktay TUYGUN, İrfan ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]