[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 099-101
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mesane Tümörünü Taklit Eden Eozinofilik Sistit Olgusu
Cemal TAŞDEMİR, Rahmi ONUR , Uğur Oktay TUYGUN, İrfan ORHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Eozinofilik sistit nadir görülen ve genellikle allerjik öyküsü olan hastalarda ortaya çıkan, mesanenin inflamatuar bir hastalığıdır. Literatürde oldukça az rastlanılan bu durumda hastalar sıklıkla alt üriner sistem şikayetleri ile başvurur. Bu durum radyolojik incelemelerde nadiren mesanede kitle veya mesane duvarı kalınlaşmasına neden olarak mesane tümörüyle karışabilir. Bu çalışmada, kırk-sekiz yaşında erkek hastada hematüriye neden olan ve radyolojik olarak mesane tümörünü taklit eden eozinofilik sistit olgusu sunulmuştur. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]