[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 091-092
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dört Kez Nükseden Lenfanjioma Sircumscriptum Olgusu
Başak Kandi COŞKUN, Yunus SARAL, Arzu ATASEVEN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ELAZIĞ

Lenfanjioma sircumscriptum (LS) deri, subkutan doku ve nadiren de kas tabakasında yerleşen lenfatik bir malformasyondur. Hastalığın etiyolojisi bilinmemekte ancak bazı olgularda olası nedenin lenf damarlarının obstruksiyonu olabileceği düşünülmektedir. En sık yerleşim yeri oral mukoza, ekstremitelerin proksimalleri, kasık, aksilla, ve gövdedir. Burada 12 yaşında erkek çocukta saptanan abdomen yerleşimli LS olgusu sunulmuş ve literatür ışığında tartışılmıştır. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]